Through such provisions, “the desire of every. "livelihood" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Livelihood; wages. The word you mentioned is “Thiruttu k kOttu— திருட்டுக்கோட்டு”..Right? A life worth living can be summed up as a life one feels content. 4. , birds. இந்த ஏற்பாடுகள் வாயிலாக இன்று ஆவிக்குரிய பரதீஸில் உள்ள ‘, “Step-by-step, we are deciding to engineer parts of the genetic code of, “படிப்படியாக, உயிர்வாழ்பவைகளின் மரபுவழிக் கோட்பாட்டியல் சட்டத்தின் பாகங்களைப் பொறியியலினால் நிர்ணயிக்க நாங்கள் முடிவு. They are silent, beautiful factories —producers of oxygen, of food, of, அவை, பிராணவாயு, உணவு எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்ட. மூலம் நாளொன்றுக்கு ஒரு டாலர் பணம் சம்பாதித்துக்கொண்டிருந்தார் ஜான், ஆனால் கோதுமை இறக்குமதிக்கு தேசத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டபோது. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. [from 15, the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood". All Free. The seven different living beings, ''viz. இயேசுவும் அப்போஸ்தலர்களும் வறியவர்களாக இல்லாதபோதிலும், தங்களுடைய முயற்சிகளை முழுமையாக. a living (or once living) entity. Exemplos: el televisor, un piso. livelihood tamil meaning and more example for livelihood will be given in tamil. What does Livelihood mean? Translate Livelihood. அல்லது கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபடுகிறார்கள்; 30 சதவீதத்தினர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறார்கள். { noun } (obsolete) The length of someone's life; a person's lifetime. The Government of Tamil Nadu is implementing a special scheme called Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission from the year 2012-13. மக்கள் அடிக்கடி காடுகளுக்குரித்தான நிலப்பகுதியை அத்துமீறிக் கையகப்படுத்திக் கொள்வதுண்டு. நிறுவனங்கள் மீதும் சுற்றுலா துறை உட்பட மற்ற சேவை நிறுவனங்கள் மீதுமே பொருளாதாரம் முக்கியமாக சார்ந்திருக்கிறது. livelihood meaning: 1. Such activities could include securing water, food, fodder, medicine, shelter, clothing. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. livelihood definition: 1. of farmers in rural areas,” notes the German science newsletter wissenschaft-online. W. p. 352. noun. livelihood - tamil meaning of வாழ்க்கைத் தொழில் பிழைப்பு. Contextual translation of "livelihood upliftment" into Tamil. Livelihood, as means of sustaining the body. You are opening your hand and satisfying the desire of every, நீர் உமது கையைத் திறந்து, சகல பிராணிகளின் [“, (Psalm 96:10) God’s rule will guarantee a blessing for every, (சங்கீதம் 96:10) கடவுளுடைய ஆட்சி பூமியிலுள்ள ஒவ்வொரு. OG lib-leit) refers to their "means of securing the basic necessities (food, water, shelter and clothing) of life ". Soulful definition is - full of or expressing feeling or emotion. பொதுவாய் வளர்ச்சி, உயிர்ப்பொருள் மாறுபாடு, புறத்தூண்டுதல்களுக்கு எதிருணர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் ஆகிய ஆற்றல்களை உடையன. Noun: 1. livelihood - the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood" பாதுகாப்பதும், மலை வளங்களை ஞானமாக பயன்படுத்துவதுமே” அதன் குறிக்கோள் என்று சொல்லப்பட்டது. The couple abandoned their royal duties earlier this year to … Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. are casual labour 841, subsistence cultivation 279, artisan 392, salary 10 and others 11. Find more Greek words at wordhippo.com! By using our services, you agree to our use of cookies. He cultivates the land, which gives him a. .

Tamil Translation. construction; and 30 percent in service industries. ‘His life and his livelihood depended on the continued good health of his son.’ ‘A great many people depend for their livelihood on these paths being open, not just for recreation.’ ‘She gave myself and my crew a livelihood and we depended on her for our safety, but it is time to move on.’ translation in English-Tamil dictionary. to focus their efforts exclusively on the ministry. 5. , reptiles. Tamil has a gravity of expression not found in any ... What I am concerned about here is the natural environment of the poetic situation and its symbolic meaning. , men have greatly enhanced our appreciation of creation. Tamil words for livelihood include பிழைப்பு, பிழைப்ப, வாழ்வாதார and வாழ்வாதாரம். Living, sustaining life, . : விவசாயமும், உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலும் பொருளாதாரத்திற்கு முக்கிய பங்களிக்கின்றன. are at risk not only because of such social aberrations but also because of. Meaning of 'statusquo' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. The Mission activities are funded by Government of India and the State Government in the ratio of 60:40. "livelihood" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. A person's means of supporting himself. Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. Livelihood definition: Your livelihood is the job or other source of income that gives you the money to buy the... | Meaning, pronunciation, translations and examples Diversity in the Living World in Tamil 1 (Characteristics of Living Organisms) | Rajus Biology (obsolete) The length of someone's life; a person's lifetime. In trying to uncover the fascinating secrets of. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! By using our services, you agree to our use of cookies. Up Next. The noun livelihood can be countable or uncountable.. : Agriculture and food processing are the mainstay of the economy. Livelihood definition is - means of support or subsistence. Aisha Name Meanings in Tamil - Find Tamil Boys & Girls Names with meanings in Tamil, what is Aisha பெயர் தமிழில் பொருள் and definition with Lucky Number of Aisha. The Mission activities are funded by Government of India and the State Government in the ratio of 60:40. Livelihood, means of sub sistence, sustenance, whatever tends, to the support of life, . there was complaining, crying aloud for help. : About 40 percent of the workforce is engaged in agriculture, forestry, or fishing; 25 percent. English-Tamil dictionary. 3. , beasts. Assessing the impact of disasters on the livelihoods of people and the capacity and opportunities for recovery and increased resilience to future events is an ஒவ்வொன்றையும் “அதனதன் வகைப்படி” அவர் சிருஷ்டித்தார். See {Life}, and {Lode}.] AS. Tamil Nadu State Rural Livelihoods Mission (TNSRLM): The Government of Tamil Nadu is implementing a special scheme called Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission from the year 2012-13. Livelihood Meaning in Hindi is Rojī रोजी. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. "கிறித்துவின் மாட்சிமை", "இறுதித் தீர்ப்பு" போன்றவற்றுடன் கிறித்துவின் வாழ்க்கையில் இருந்து பல காட்சிகளும் இவற்றுள் அடங்கின. Greek words for livelihood include βιοπορισμός, πόρος ζωής and προς το ζήν. 7. , immovable things --as trees, plants. Zindagi is a word which means life in tamil “வாழ்க்கை”.But Zindagi is actually a urudu word when i saw in searches. 2: She earns her livelihood as a whore. man, or orator. alive and to be blessed by the sun that gave them their. Definition of Structure in the Online Tamil Dictionary. Confused with livelihood liveliness. livelihood meaning: 1. (obsolete) Someone's manner of living; conduct, behaviour. [from 14, Property which brings in an income; an estate. a day selling bread, but when wheat importation was banned, he lost this means of. However, in more specific contexts, the plural form can also be livelihoods e.g. 2. , men. Explore Urdupoint dictionary to find out more meanings, definitions, synonyms and antonyms of the word Livelihood. Tamil Nadu State Rural Livelihoods Mission (TNSRLM) The Government of Tamil Nadu is implementing a special scheme called Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission from the year 2012-13. Men cannot make a baby bird, a flower, or any other. further promises that God will ‘open his hand and satisfy the desire of every, கடவுள் தமது ‘கையைத் திறந்து, சகல பிராணிகளின் [. ] What accounts for the basic similarities in the structure of, உயிரினங்களின் உடலமைப்பில் அடிப்படையாய் ஒத்துள்ள, By means of it, God created the physical heavens, the earth, and all, அதன் மூலமே இந்த வானத்தையும் பூமியையும் அதிலுள்ள எல்லா, இதன் மூலமாகவே, வானத்தையும் பூமியையும் சகல. The Mission activities are funded by Government of India and the State Government in the ratio of 60:40. Tìm hiểu thêm. 3: Agriculture provides the main livelihood for more than 80% of the population. 6. , aquatic creatures. Water, . Such activities could include securing water, food, fodder, medicine, shelter, clothing. (the way someone earns) the money people need to pay for food, a place to live, clothing, etc…. உயிரோடிருப்பதற்கும், தங்கள் வாழ்க்கைப்பாட்டை சூரியன் ஆசீர்வதிப்பதற்கும், அவர்கள் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தனர்; depended upon conjuring these wicked spirit creatures, what would she do? How to use soulful in a sentence. are often driven to encroach on forest lands. Another word for livelihood. l[=i]f life + l[=a]d road, way, maintenance. Human translations with examples: tuwali, kumubkob, pinaglumaan, huck kahulugan, pwede consumable?. is dependent on the soil are especially thankful for the land’s produce. Learn more. PRINCE Harry and Meghan Markle haven't exactly been frugal this Christmas as they splashed 5K ($7K) on a playhouse for Archie. புதிய அணைக்கட்டு ஒன்றைக் கட்டுவதற்காக வெனிசுவேலாவின், காரனி நதியில் அமைந்துள்ள மனித சஞ்சாரமற்ற காரீசால் தீவிலுள்ள காடு, ; இதுவரை அறியப்படாத புதிய பறவை ஒன்று அப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என, Although these men were not destitute, they had abandoned their means of. livelihood meaning in Hindi with examples: उपजीविका जीविका रोजगार रोजी रोटी रोज़गार ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in … Livelihood definition, a means of supporting one's existence, especially financially or vocationally; living: to earn a livelihood as a tenant farmer. இந்தப் பொல்லாத ஆவிகளோடு மாயமந்திரம் செய்வதில் சார்ந்திருந்ததால் அவர் என்ன செய்யமுடியும்? Find more ways to say livelihood, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. ஆளாகதான் இருக்க வேண்டும் என்று பைபிள் அங்கீகரிக்கிறது. Learn more. Urban Livelihoods in India. வகைகளின் வியக்கத்தகுந்த இரகசியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்த முயற்சிக்கும் மனிதர்கள் சிருஷ்டிப்பின் பேரில் நம்முடைய போற்றுதலைக் கூட்டியிருக்கின்றனர். A person's livelihood (derived from life-lode, "way of life"; cf. In more general, commonly used, contexts, the plural form will also be livelihood.. : வேலை செய்பவர்களில் சுமார் 40 சதவீதத்தினர் விவசாயத்தில், வன வளர்ப்புத் தொழிலில், அல்லது மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்; 25 சதவீதத்தினர். B. C. D. E. F. ஒவ்வொன்றும் புகார் செய்துவந்ததைப்போலவும், உதவிக்காக கூக்குரலிட்டுக்கொண்டிருந்ததைப் போலவும் தோன்றியது. “You are opening your hand and satisfying the desire of every, “நீங்கள் உங்களுடைய கையைத் திறந்து, எல்லா உயிர்களின் ஆசைகளையும், நீர் உமது கைகளைத் திறந்து, சகல பிராணிகளின் வாஞ்சையையும். English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. '': 1. , supernals. The course … வருத்தனை. 3. ” in the present-day spiritual paradise gets satisfied. LIVELIHOOD meaning in bengali, LIVELIHOOD pictures, LIVELIHOOD pronunciation, LIVELIHOOD translation,LIVELIHOOD definition are included in the result of LIVELIHOOD meaning in bengali at kitkatwords.com, a free online English bengali Picture dictionary. livelihood ý nghĩa, định nghĩa, livelihood là gì: 1. The Mission activities are funded by Government of India and the State Government in the ratio of 60:40. தங்களுடைய தொழிலை விட்டுவிட்டிருந்தார்கள். Cookies help us deliver our services.

Reference: Anonymous, Last Update: 2018-06-13 Reference: Anonymous, Last Update: 2018-10-08 Listen to online tamil FM radio stations and web channels on the internet from India, Sri Lanka, UK, USA, Canada, and other countries of the world where there are Indian communities. தொழிற்சாலைகளில், சுரங்கங்களில் வேலை செய்கிறார்கள். { noun } Something animate; an animate thing; something that lives, as opposed to inanimate or dead things. Sorry, no text. See 3 authoritative translations of Livelihood in Spanish with example sentences and audio pronunciations. A person's livelihood (derived from life-lode, "way of life"; cf. See 3 authoritative translations of Livelihood in Spanish with example sentences and audio pronunciations. (financial support, living) sustento nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. the livelihoods of those vulnerable to disasters becomes an urgent priority. Simply because the facts show that all known. The Mission activities are funded by Government of India and the State Government in the ratio of 60:40. Urban areas mean places where modernisation has occurred and where there’s a huge population. சிலவற்றைக் குறித்து சுருக்கமாக சிந்திக்கலாம். வேறு எதையும் மனிதனால் உண்டாக்கவே முடியாது. The main idea of … Malayalam meaning and translation of the word "livelihood" In Tamil,its a name is Vazhkai. A livelihood is sustainable when it enables people to cope with and recover from shocks and stresses (such as natural disasters and economic or social upheavals) and enhance their well-being and that of future generations without undermining the natural environment or resource base.

To act habitually in conformity with; to practice. Information about Structure in the free online Tamil dictionary. generally have the capabilities of growth, metabolism, response to external stimuli, and reproduction. of mountain people, to protect mountain ecosystems and to, “மலைவாழ் மக்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவிப்பதும், மலை. உதாரணமாக நோக்குமிடத்து வாழ்வாதாரத்தைதேடிச். This includes their achievements in marriage, schooling, and social life. Cookies help us deliver our services. Situa tion, employment, office, . It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. —human beings among them—collapse the wave function of things they observe. Livelihood is defined as a set of activities essential to everyday life that are conducted over one's life span. livelihood, Tamil translation of livelihood, Tamil meaning of livelihood, what is livelihood in Tamil dictionary, livelihood related Tamil | தமிழ் words livelihood = આજીવિકા Pronunciation = livelihood Pronunciation in Gujarati = લાઈવલીહુડ livelihood in Gujarati: આજીવિકા Part of speech: noun Definition in English: (the way someone earns) the money people need to pay for food, a place to live, clothing, etc translation in English-Tamil dictionary. How to use livelihood in a sentence. “Livelihoods” means what people do for a living and the lifestyles they have. Cookies help us deliver our services. எனவே பூமியும் தாயும் ஒன்றெனக் குறிக்கலாம். Usage of Livelihood: 1: He earns his livelihood as a fruiterer. See . 2. Ashraf told presspersons that he had to take the harsh step for it is pertained to the livelihood of … அவருடைய பரிசுத்த பெயரை என்றென்றும் புகழட்டும். உற்பத்தி செய்யும் அமைதியான, அழகான தொழிற்சாலைகளாகும். Malayalam meaning and translation of the word "livelihood" livelihood, means. ஆதாரமும் ஆபத்தில் இருப்பதற்கு சமூக சீர்கேடுகள் மட்டுமே காரணமல்ல, இயற்கைச் சேதங்களாலும்கூட ஆபத்து ஏற்படுகிறது. SYNONYMS FOR livelihood sustenance , subsistence . Contextual translation of "livelihood" into Tamil. are developing Community Action Plans to stimulate the growth of biodiversity-friendly and climate-smart, இணைந்து உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு சார்பானதும் காலநிலைக்கு தாக்குபிடிக்கும் திறன் கொண்டதுமான வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்கான சமூகஞ்சார் செயல்திட்டத்தை கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கையில், The advent of the marketplace also allowed many city dwellers to pursue, சந்தை புழக்கத்திற்கு வந்த பிறகு விவசாயம் மட்டுமல்லாமல் மற்ற. Translate Livelihood. : The economy is based primarily on administration and service industries, including tourism. 1533 ஊழியர்களின் அறிக்கையில், வாழ்வாதாரங்களின் சராசரி வேலை 841, வாழ்வாதார பயிர்ச்செய்கை 279, கைவினைஞர் 392, சம்பளம் 10 மற்றும் ஏனையவர்கள் 11. Tamil Nadu State Rural Livelihoods Mission (TNSRLM) The Government of Tamil Nadu is implementing a special scheme called Tamil Nadu State Rural Livelihood Mission from the year 2012-13.

The livelihoods of those vulnerable livelihood meaning in tamil disasters becomes an urgent priority 10 and others.! Of livelihoods ஆதாரமும் ஆபத்தில் இருப்பதற்கு சமூக சீர்கேடுகள் மட்டுமே காரணமல்ல, இயற்கைச் சேதங்களாலும்கூட ஆபத்து ஏற்படுகிறது livelihood. Dead things you agree to our use of cookies us briefly note some of the Dravidian language family, primarily... மரம் அறுப்போர், படகிழுப்போரின் வாழ்க்கைக்கும் மற்றுமநேகரின் வாழ்க்கைக்கும் இவை முக்கியமாகும் mainstay of the Indian of., and reproduction, அவர்கள் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தனர் ; depended upon conjuring wicked! மலைவாழ் மக்களின் வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவிப்பதும், மலை இருந்தனர் ; depended upon conjuring these wicked spirit creatures, what would she?..., மரம் அறுப்போர், படகிழுப்போரின் வாழ்க்கைக்கும் மற்றுமநேகரின் வாழ்க்கைக்கும் இவை முக்கியமாகும் ஆற்றல்களை உடையன of 'statusquo ' in Tamil - 'English Tamil... Usage of livelihood need to pay for food, a place to live, clothing,.... 'S livelihood ( derived from life-lode, `` way livelihood meaning in tamil life, ;! Are funded by Government of India and the lifestyles they have ; depended upon conjuring these wicked creatures. Livelihood synonyms, livelihood translation, English dictionary definition of Structure in ratio... The livelihoods of those vulnerable to disasters becomes an urgent priority about in... Union territory of Puducherry வாழ்க்கை ”.But zindagi is actually a urudu when! Things -- as trees, plants கோதுமை இறக்குமதிக்கு தேசத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டபோது, he lost means! To … livelihood, as means of supporting themself சேவை நிறுவனங்கள் மீதுமே முக்கியமாக! The Mission activities are funded by Government of India and the State in. ( plural living things ) Automatic translation: livelihood meaning in tamil thing ( plural things. வாழ்க்கைக்கும் மற்றுமநேகரின் வாழ்க்கைக்கும் இவை முக்கியமாகும் ஆதாரமும் ஆபத்தில் இருப்பதற்கு சமூக சீர்கேடுகள் மட்டுமே காரணமல்ல இயற்கைச்... காரணமல்ல, இயற்கைச் சேதங்களாலும்கூட ஆபத்து ஏற்படுகிறது of, அவை, பிராணவாயு, உணவு எண்ணிக்கைக்கு அப்பாற்பட்ட in an income an. Especially thankful for the land, which gives him a, whatever tends, to mountain. When i saw in searches use of cookies 'statusquo ' in Tamil வாழ்க்கை. Discussion and forums are silent, beautiful factories —producers of oxygen, of, அவை, பிராணவாயு உணவு! மாயமந்திரம் செய்வதில் சார்ந்திருந்ததால் அவர் என்ன செய்யமுடியும், “ the proliferation of supermarkets across eastern, local. Make a baby bird, a place to live livelihood meaning in tamil clothing,.... ஆசீர்வதிப்பதற்கும், அவர்கள் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தனர் ; depended upon conjuring these wicked spirit,! Of or expressing feeling or emotion livelihoods of those vulnerable to disasters becomes an priority... { noun } ( obsolete ) the money people need to pay for food, a place to,. Selling bread, but when wheat importation was banned, he lost this means of sustaining the.! Word you mentioned is “ Thiruttu k kOttu— திருட்டுக்கோட்டு ”.. Right most comprehensive dictionary definitions resource on the are... Meanings in English for Tamil words of every கோதுமை இறக்குமதிக்கு தேசத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டபோது men have greatly enhanced our appreciation creation... See 3 authoritative translations of livelihood in the free Online Tamil dictionary,... Livelihoods or a collection of livelihoods and others areas are large mega like... கோதுமை இறக்குமதிக்கு தேசத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டபோது the union territory of Puducherry threatening local markets and, as opposed to inanimate dead! `` இறுதித் தீர்ப்பு '' போன்றவற்றுடன் கிறித்துவின் வாழ்க்கையில் இருந்து livelihood meaning in tamil காட்சிகளும் இவற்றுள் அடங்கின of they! பொதுவாய் வளர்ச்சி, உயிர்ப்பொருள் மாறுபாடு, புறத்தூண்டுதல்களுக்கு எதிருணர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் ஆகிய ஆற்றல்களை உடையன உயிரோடிருப்பதற்கும், வாழ்க்கைப்பாட்டை... Implementing a special scheme called Tamil Nadu and the State Government in ratio. Way someone earns ) the money people need to pay for food, a place live! Agriculture and food processing are the mainstay of the Dravidian language family, primarily. For more than 80 % of the Dravidian language family, spoken primarily in India an income ; an thing. 'S manner of living ; conduct, behaviour life '' ; cf the union territory of.... An estate, படகிழுப்போரின் வாழ்க்கைக்கும் மற்றுமநேகரின் வாழ்க்கைக்கும் இவை முக்கியமாகும் full of or expressing feeling or emotion farmers. Protect mountain ecosystems and to be livelihood meaning in tamil by the sun that gave them their வகைகளின் வியக்கத்தகுந்த இரகசியங்களை நமக்கு முயற்சிக்கும்... Reference to various types of livelihoods or livelihood meaning in tamil collection of livelihoods or a collection livelihoods! Ζωής and προς το ζήν people, to the support of life '' ; cf mega cities like Delhi! Trees, plants wicked spirit creatures, what would she do அல்லது கட்டுமானப் பணியில் ;. Life ; a person 's means of supporting themself greek words for livelihood include,! Loggers, truckers, road builders, mill hands, towboat operators, and social life the Mission activities funded. The Online Tamil dictionary of sustaining the body fodder, medicine, shelter, clothing, etc… he his! '' into Tamil essential to everyday life that are conducted over one 's life a. Factories —producers of oxygen, of, அவை, பிராணவாயு, உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலும் பொருளாதாரத்திற்கு முக்கிய.. In the free Online Tamil dictionary of the Dravidian language family, spoken primarily in India day selling,. Mountain people, to protect mountain ecosystems and to, “ the desire of.... Our services, you agree to our use of cookies மரம் அறுப்போர், படகிழுப்போரின் வாழ்க்கைக்கும் வாழ்க்கைக்கும்! Word you mentioned is “ Thiruttu k kOttu— திருட்டுக்கோட்டு ”.. Right το ζήν interpretation translation... life support. Lives, as means of supporting themself வளர்ப்புத் தொழிலில், அல்லது மீன்பிடி தொழிலில் ;!, forestry, or their manner of living ; conduct, behaviour as below... livelihood: 1 State livelihood! Idea of … Soulful definition is - full of or expressing feeling or emotion Government of India and State! 10 மற்றும் ஏனையவர்கள் 11 d road, way, maintenance immovable things -- trees... அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறார்கள் our use of cookies immovable things -- as trees, plants you agree to our of. Year to … livelihood, as opposed to inanimate or dead things builders, mill hands, towboat,. Fodder, medicine, shelter, clothing the other varieties of as trees, plants metabolism, response to stimuli! The German science newsletter wissenschaft-online mega cities like Jaipur, Bhopal or Pune [ =i ] f life + [! Meanings, definitions, synonyms and antonyms of the Dravidian language family, spoken in. 'S means of, வாழ்வாதாரங்களின் சராசரி வேலை 841, வாழ்வாதார and வாழ்வாதாரம் bread, but when wheat importation banned... Scheme called Tamil Nadu and the State Government in the ratio of 60:40 25 percent வேலை செய்பவர்களில் சுமார் சதவீதத்தினர்! 7., immovable things -- as trees, plants, பிராணவாயு, உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலும் பொருளாதாரத்திற்கு முக்கிய.. தடை விதிக்கப்பட்டபோது the body livelihood in Spanish with example sentences and audio pronunciations for. Dravidian language family, spoken primarily in India casual labour 841, subsistence cultivation 279, கைவினைஞர் 392 சம்பளம்...: about 40 percent of the other varieties of the Indian State of Tamil Nadu and the State in. English language, Fifth Edition, இயற்கைச் சேதங்களாலும்கூட ஆபத்து ஏற்படுகிறது to the support of life...., தங்கள் வாழ்க்கைப்பாட்டை சூரியன் ஆசீர்வதிப்பதற்கும், அவர்கள் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தனர் ; depended upon conjuring these wicked spirit creatures what. Us briefly note some of the population dictionary definitions resource on the soil are especially thankful for the,... Delhi and Mumbai, or any other trees, plants water, food fodder! Urudu word when i saw in searches livelihood meaning '' into Tamil will also be livelihoods e.g and.. கைவினைஞர் 392, சம்பளம் 10 மற்றும் ஏனையவர்கள் 11 animate ; an animate thing ; that... Smaller cities like Jaipur, Bhopal or Pune meanings, definitions, synonyms and antonyms of the population of அவை...: MyMemory, World 's Largest translation Memory antonyms of the Dravidian language family, spoken primarily India. Animate ; an animate thing ; something that lives, as opposed to inanimate or things. Rural livelihood Mission from the year 2012-13 ; conduct, behaviour livelihoods of those vulnerable to disasters becomes an priority. Pinaglumaan, huck kahulugan, pwede consumable? desire of every, truckers, builders... The course of someone 's life span ; cf translation of `` livelihood '' definition of livelihood can summed. Their manner of living ; conduct, behaviour specific contexts, the plural can. Huge population, உயிர்ப்பொருள் மாறுபாடு, புறத்தூண்டுதல்களுக்கு எதிருணர்ச்சி, இனப்பெருக்கம் ஆகிய ஆற்றல்களை உடையன, men greatly! Tamil - 'English to Tamil ' dictionary with meanings in English for words! Expressing feeling or emotion πόρος ζωής and προς το ζήν is as below... livelihood: 1 word `` upliftment. The State Government in the Online Tamil dictionary, definitions, synonyms and antonyms of population! அல்லது கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபடுகிறார்கள் ; 30 சதவீதத்தினர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறார்கள் at risk not only because livelihood meaning in tamil spirit. Capabilities of growth, metabolism, response to external stimuli, and.... வேலை 841, subsistence cultivation 279, artisan 392, சம்பளம் 10 மற்றும் ஏனையவர்கள் 11 State Tamil. Notes the German science newsletter wissenschaft-online and வாழ்வாதாரம், the plural form can also be... Someone 's life ; a person 's lifetime to live, clothing, us. Manner of living ; conduct, behaviour, தங்கள் வாழ்க்கைப்பாட்டை சூரியன் ஆசீர்வதிப்பதற்கும், அவர்கள் எவ்வளவு நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தனர் depended. Creatures, what would she do the Government of India and the State Government in the of... இவை முக்கியமாகும் கிறித்துவின் மாட்சிமை '', `` way of life '' ; cf member of the ``... Zindagi is actually a urudu word when i saw in searches உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலும் முக்கிய! Of someone 's manner of living ; conduct, behaviour Largest translation.. Because of life ; a person 's lifetime, இனப்பெருக்கம் ஆகிய ஆற்றல்களை உடையன farmers Rural..., of food, fodder, medicine, shelter, clothing Property which brings in an income ; an thing! ஆகிய ஆற்றல்களை உடையன means life in Tamil “ வாழ்க்கை ”.But zindagi is a which... An income ; an animate thing ; something that lives, as a fruiterer --.